Máy xúc chính thức hoạt động

Ngày 19/10, tại Hải Dương, máy xúc do Tổng công ty lắp máy Việt Nam (Lilama) sản xuất chính thức hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ của các chuyên gia đầu ngành Lilama và các đơn vị phối hợp, thẩm định như Học viện kỹ thuật quân sự, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

may_xuc_lilama1319023982_340x250Máy xúc do Lilama sản xuất là sản phẩm nằm trong đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy xúc thủy lực bánh xích” do Bộ Xây dựng đề xướng, Tổng công ty Lilama là đơn vị chủ trì đề tài, Lilama 69 - 3 là đơn vị thực hiện, Học viện kỹ thuật quân sự phối hợp thực hiện, Đại học Bách Khoa Hà Nội thẩm định. Đây là đề tài nghiên cứu, thiết kế chế tạo cấp Bộ.

Mục tiêu của dự án là bằng nguồn lực trong nước, kết hợp với tiếp thu học hỏi kỹ thuật của nước ngoài làm chủ thiết kết và công nghệ, chế tạo các cụm thiết bị của máy xúc thủy lực với chất lượng tương đương với sản phẩm của CHLB Nga; qua đó nâng cao trình đọ cán bộ kỹ thuật và quản lý trong lĩnh vực liên quan, tăng cường quan hệ hợp tác trong và ngoài nước, từng bước nâng cao năng lực để sản xuất máy xúc thủy lực công suất lớn.

 

Tại Việt Nam hiện nay chưa có công trình khoa học nghiên cứu chuyên sâu về máy xúc được công bố, cũng như chưa có cơ sở xản xuất thiết kế chế tạo máy xúc. Đây là máy xúc đầu tiên do một đơn vị trong nước nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thực hiện.

Nguồn: baocongthuong.com.vn