Dịch vụ

Các dịch vụ chính

 • Gmail: Dịch vụ thư điện tử
 • Google Reader: Trình đọc tin trực tuyến.
 • iGoogle: Trang chủ Google cá nhân tùy biến
 • Google Docs: Công cụ soạn thảo văn bản, bảng tính và trình chiếu trực tuyến
 • Google Buzz: Mạng xã hội
 • Google Code: Phát triển mã nguồn và lưu trữ các dự án mã nguồn mở.
 • Google Web Albums: Quản lý lưu trữ hình ảnh, xuất bản hình ảnh trên web.
 • Google Pages Creator: Upload, lưu trữ file, tạo trang web trực tuyến miễn phí (hiện đã đóng cửa, và chuyển sang Google Sites)
 • Google Calendar: Ứng dụng lịch trực tuyến
 • Google Video: Đăng tải video (hiện đã ngưng cho tải video mới, và chuyển sang dịch vụ YouTube)
 • YouTube: Đăng tải video và ứng dụng xã hội với video.
 • Google Alerts: Nhận tin tức và kết quả tìm kiếm qua thư điện tử
 • Google Answers: Dịch vụ trả lời có lệ phí (hiện đã huỷ bỏ)
 • Google Blog Search: Tìm kiếm trên các blog
 • Google Catalogs: Ứng dụng đưa các catalog (hiện đã ngưng hoạt động. chuyển sang Google Book Search)
 • Google Directory: Thư mục lấy từ Open Directory Project
 • Froogle: Tìm hàng hóa để mua (hiện đã ngưng hoạt động. chuyển sang Google Products).
 • Google Groups: Diễn đàn
 • Google Images Search: Tìm kiếm hình ảnh
 • Google Labs: Thử nghiệm các ứng dụng và công cụ mới
 • Google Local: Bản đồ địa phương (hiện đã chấm dứt hoạt động, chuyển sang Google Maps)
 • Google Maps: Bản đồ, chỉ hướng, hình từ vệ tinh toàn thế giới. Dịch vụ này của Google cho phép tạo bản đồ cá nhân và yêu cầu có một tài khoản Google.
 • Google Mobile: Sử dụng Google trên điện thoại di động
 • Google News: Tin tức
 • Google Print: Phiên bản sách in cũ, hiện đã chuyển sang Google Book Search
 • Google Scholar: Tìm kiếm kho học liệu
 • Google SMS: Dịch vụ gởi tin nhắn miễn phí (đã ngưng hoạt động)
 • Google Apps: Kho ứng dụng dành cho doanh nghiệp
 • Google Sites: Ứng dụng làm trang web miễn phí
 • Google+: Mạng xã hội.