Cửa sổ 3 cánh mở quay ra ngoài, trên có khung kính cố định hoặc mở hất Cửa sổ 3 cánh mở quay ra ngoài, trên có khung kính cố định hoặc mở hất
Đặc điểm:
* 3 cánh mở quay ra ngoài hoặc mở hất, ở trên có vách kính cố định hoặc mở hất.
* Phù hợp với tập quán sử dụng của người Việt Nam.
* Khi đóng mở không ảnh hưởng đến không gian và diện tích sử dụng của căn phòng.
* Đảm bảo tính cách âm, cách nhiệt và độ kín, khít cao.

Vật liệu cấu thành:
* Thanh uPVC (khuôn cửa, khung cánh).
* Thép hộp gia cường.
* Kính (kính đơn, hộp kính, kính an toàn).
* Hệ gioăng kép đảm bảo độ kín, khít.


Các sản phẩm cùng loại