Cửa kính trượt treo
Xem cỡ ảnh lớn
Cửa kính trượt treo
CỬA KÍNH TRƯỢT TREO.

Thành phần cấu tạo.

1. Khung  ray treo.
2. Bánh xe treo.
3. Kính cường lực.
4. Khoá cửa trượt treo.
5. Các phụ kiện khác.


1279342615_cua-kinh-2


Các sản phẩm cùng loại